Building

Bouwdossier

Bouwplan

bouwplan

Het bouwplan voor de STEM-building werd ontworpen door architectenbureau D&A. Dit team van architecten weet als geen ander de BEN-normen te integreren in residentiële, industriële- en kantoorgebouwen.

Het plan van de STEM-building kun je hier raadplegen

 

 

Veiligheidscoördinator

veiligheidscoordinator

Wanneer er meerdere aannemers op een werf werken uitvoeren, dient er een veiligheidscoördinator aangesteld te worden door de bouwheer. Deze zal er op toe zien dat gedurende de werkzaamheden, alle nodige veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd opdat iedere aannemer in veilige omstandigheden zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

 

 

 

EPB-verslag

EPB

Elke nieuwbouwwoning, verbouwing & uitbreiding waarvan de bouwvergunning aangevraagd is na 1 januari 2006 moet voldoen aan de opgestelde EPB normen. Concreet wil dit zeggen dat de woning dient te voldoen aan bepaalde eisen zoals isolatie, energieverbruik, ventilatie,...

Minstens 8 dagen voor de werkzaamheden starten moet de EPB-verslaggever een startverklaring indienen bij het VEA, het Vlaams Energie Agentschap. Bij voltooiing van de werken, zal het EPB verslag ingediend worden bij het VEA.

 

 

Bouwvergunning

BouwvergunningAlvorens te kunnen starten met de realisatie van een gebouw, dien je van de stad/gemeente een bouwvergunning te ontvangen. Deze moet na ontvangst gedurende 30 dagen zichtbaar uitgehangen worden.

 

 

 

Het energetische aspect van het STEM-gebouw

 

Verwarming en koeling

VIESSMANN Verwarming

Volgende technologieën worden geïntegreerd in het gebouw:

 • Warmtepomp water/water - Viessmann "Vitocal 300-G"
 • Vloerverwarming / -koeling
 • Ijsbuffervat (bevriezen/opwarmen) - Viessmann 
 • Zonnecollectoren - Viessmann
 • Ventilo-convectoren (verwarmen en koelen) - Jaga type "Brise"
 • Plafondkoeling - tegelplafonds Gyproc

Studenten van Thomas More hebben in het kader van hun bachelorproef volgende scripties geschreven. Hierin werden onderzoeken uitgevoerd en bijbehorende berekeningen gemaakt:

Vervolgends is de warmteverliesberekening bijgesteld

Ventilatie

ventilatie

Voor de bepaling van het ventilatiesysteem worden de normen voor residentiële gebouwen gevolgd.

 • Ventilatie-units - Viessmann ...

Een student van Thomas More heeft hier in het kader van zijn bachelorproef volgende scriptie geschreven.
De scriptie bevat de berekening van de noodzakelijke installatie.

 

Elektriciteit

PV installatie

Een student van Thomas More heeft in het kader van zijn bachelorproef een PV-installatie gedimensioneerd.
Het tertiaire elektrische bord zal tijdens het schooljaar 2016-2017 als geïntegreerde proef door leerlingen van 6 elektrotechnieken(ET) van Provil berekend en gerealiseerd worden.

 

Verlichtingstechnologie

verlichtingstechnologie

Een student van Thomas More heeft in het kader van zijn bachelorproef volgende scriptie geschreven.
Deze bevat de nodige studies en berekeningen rond LED-technologie. De lichtstsudies werden gemaakt met de software Dialux.

De lichtstudie werd tevens ook opgemaakt door Sylvania

 

Domotica / automatisatie

domotica

De energielogging en LED-sturing van de STEM-building zal tijdens het schooljaar 2016-2017 door studenten "energietechnologie" van THomas More worden uitgewerkt. De automatisering via PLC zal in 2016-2017 uitgevoerd worden door de leerlingen van ET uit Provil.

 • LED-sturing
 • PLC - Siemens S7-1500
 • Datalogging elektrische energie - Siemens ...

 

Materiaalstaat

materiaalkeuze

Wanneer de contructie en de te gebruiken materialen bepaald zijn kunnen we de juiste hoeveelheden oplijsten. Dit noemt men een materiaalstaat. Deze lijst wordt momenteel aangemaakt.

Het bouwtechnische aspect van het STEM-gebouw

 

Stabiliteitsonderzoek

stabiliteit

Alvorens concreet aan de slag te kunnen gaan met het bouwplan, werd er via Machiels Building Solutions een stabiliteitstudie uitgevoerd. Het gebouw bestaat immers uit 2 delen, namelijk een gelijkvloers uit 'klassiek' metselwerk met daarop een verdieping ui houtskelet die ver oversteekt. Om er zeker van te zijn dat deze cuntructie stevig genoeg is, was een rondige studie noodzakelijk.

Klik hier om de stabiliteitstudie te raadplegen.

 

 

Detailtekeningen

vergrootglas de tekening thuisVanuit het stabiliteitsonderzoek en de bijhorende aanbevelingen, zijn er door leerkrachten van Provil in overleg met diverse bedrijven, detailtekeningen gemaakt. Deze tekeningen tonen aan hoe belangrijke overgangen (knooppunten) dienen gerealiseerd te worden, zodat koudebruggen en mogelijke waterinsijpelingen worden vermeden en de stevigheid gegarandeerd blijft.

Klik hier om de detailtekeningen te raadplegen.

 

 

Materiaalstaat

materiaalkeuze

Wanneer de contructie en de te gebruiken materialen bepaald zijn kunnen we de juiste hoeveelheden oplijsten. Dit noemt men een materiaalstaat.

 

Deze lijst wordt momenteel aangemaakt.

 

Normen "BEN"-woning

ikBENmee button voor websiteOp 29 november 2013 legde de Vlaamse regering vast welk E-peil gebouwen in 2021 moeten halen om te beantwoorden aan het ‘BEN-niveau’ (Bijna Energie Neutraal).

Het plan voor deze STEM-building werd ontworpen door architectenbureau D&A. Dit ontwerp beantwoordt aan de Vlaamse normen voor een BEN-gebouw.

De eisen om te kunnen spreken van een BEN-gebouw zijn:

 1. De energieprestatie
  Een BEN-gebouw heeft een E-peil dat lager of gelijk is aan E40.

 2. De thermische isolatie (Umax)
  Voor vergunningsaanvragen moeten de constructiedelen van een BEN-wooneenheid vanaf 2016 voldoen aan de Umax-eisen die gelden op de datum van de vergunningsaanvraag.UmaxBENDe volledige lijst met Umax-waarden kunt u raadplegen op http://www.energiesparen.be/

 3. De thermische isolatie (K-peil)
  Een BEN-gebouw heeft een K-peil dat lager of gelijk is aan K40.

 4. Ventilatie-eisen
  Een BEN-gebouw beschikt over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage X van het Energiebesluit van 19 november 2010.

 

Meer info over deze BEN-eisen voor woningen en kantoorgebouwen vind je op
http://www.energiesparen.be/BEN/eisen
 

Ligging

Provinciaal Instituut Lommel

Duinenstraat 1
3920 Lommel
E: provil@limburg.be
T: +32.11.79.93.30
F: +32.11.79.93.79

Met steun van

Constructiv

 

LOOA logo grijswaarden