Over ons

Provil heeft al jaren een duidelijke visie met strategische doelen rond duurzame ontwikkeling uitgewerkt. In november 2015 werd in dit kader het project “STEM-building” bedacht en gestart.

In STEM-building beogen we een intense samenwerking tussen:

 • leerlingen van de 3e graad bso en tso secundair nijverheid technisch onderwijs uit de richtingen “bouw, hout, sanitair/CV en elektrotechnieken”
 • bachelor hogeschoolstudenten “energietechnologie en klimatisatie”
 • experten/partners uit de industrie, sectoren en andere organisaties

 om volgende KPI’s te realiseren:

 • DUURZAAMHEID:
  een innovatief en duurzaam BEN-gebouw (bijna energie neutraal) op campus Provil cyclisch op te bouwen. Leerlingen secundair onderwijs voeren uit, hogeschool studenten ontwikkelen/berekenen en experts uit de industrie ondersteunen en superviseren hierbij.

 Cyclisch project:

2 schooljaren: voorbereidende studies en ontwikkelingen, opbouwen en operationeel maken van het duurzame gebouw
1 schooljaar: operationeel onderzoeks- en kijkwoning

De afgebroken materialen zullen na 1 cyclus gerecupereerd worden, waarna de cyclus zich opnieuw kan herhalen. Hierdoor kunnen eventuele nieuwe en duurzame technieken in een volgende STEM-building cyclus opgenomen worden en kunnen alle leerlingen uit de derde graad van de betrokken richtingen participeren aan dit project.

 • INNOVATIE:
  innovatieve bouwtechnische- en energetische technieken in opleidingsorganisaties te introduceren zodat toekomstige arbeidskrachten notie hebben van de snel veranderende technologieën op dit vlak.
  Klik hier voor een overzicht van de innovatieve technieken in de eerste cyclus.
 • DOELPUBLIEK:
  de rechtstreeks betrokkenen, maar ook een breder publiek in staat te stellen om de mogelijkheden van duurzaam bouwen te ontdekken en hen hiervoor te sensibiliseren.
 • DIDACTIEK:
  bijhorende lesdidactiek en opleidingen ontwikkelen die via een open leeromgeving vrij toegankelijk is.
 • NETWERK:
  een duurzaam netwerk tussen alle betrokken organisaties te creeëren.
 • COMMUNICATIE:
  communiceren over het project via de mediakanalen www.stembuilding.be, facebookpagina: stembuildingprovil en www.buildingyourlearning.be.

Voor het motiveren en overtuigen van industriële partners werd een businessplan opgesteld met duidelijke KPI’s. Klik hier om dit document te raadplegen.

Het huidige resultaat is dat het project via heterogene stuurgroepen (algemeen en didactisch) wordt gestuurd en dat vele industriële ondersteunende partners ondertussen gevonden werden.

De visie en het bijhorende plan van aanpak rond duurzame ontwikkeling van Provil is terug te vinden op de schoolwebsite.

Eerste bouwcyclus

 

In de eerste bouwcyclus (einde voorzien juni 2018) zal op vlak van duurzame ontwikkeling vooral ingezet worden op:

-          Bouwen van een BEN-woning door:

 • Zorgvuldig doordachte bouwknopen
  • Ondergronds metselwerk
  • Overgangen tussen verdiepingen
 • De juiste isolatietechnieken
 • Correcte folietechnieken
 • Houtskeletbouw in combinatie met traditioneel bouwen
 • Opwekken elektrische energie via een Oost/West PV-installatie
 • Gedimensioneerd ventileren
 • Energievriendelijke en duurzame ramen en deuren d.m.v. trippel glas in een combinatie van PVC/alu profielen
 • Verwarmen en koelen van de building met een water/water warmtepomp door gebruik te maken van een ijsbuffervat met warmte-absorbers (zonnecollectoren). Hierbij voorzien we:
  • Natte en droge vloerverwarmingssystemen
  • Passief verwarmen en koelen
  • Koelen via plafond
  • Verwarmen met AC- en EC-ventilo convectoren
 • LED-verlichtingssystemen met organische detectie in combinatie met sensortechnologie
 • Opvangen van regenwater
 • Alle elektrische en energetische verbruiken zullen hierbij permanent gemonitord en gelogd worden via een centrale PLC-sturing

strategische doelen

De doelstellingen luiden:

Strategische doelstelling 1:

Provil heeft een visie en strategie voor “duurzame ontwikkeling” op maat en deze wordt gesteund door al zijn steakholders.

Strategische doelstelling 2:

Duurzame ontwikkeling is in Provil geïntegreerd in het uitbouwen van de infrastructuur van de campus en al haar afdelingen.

Strategische doelstelling 3:

het curriculum in Provil is inhoudelijk en methodologisch georiënteerd naar de principes van duurzame ontwikkeling. Nieuwe media en werkvormen dienen hierbij ingezet.

Strategische doelstelling 4:

Kennis en ervaring met betrekking tot duurzame ontwikkeling en onderwijs wordt actief uitgewisseld en/of ontwikkeld (professionalisering).

Strategische doelstelling 5:

Onderzoek, projecten en maatschappelijke uitdagingen zijn inhoudelijk en methodologisch georiënteerd naar de principes van duurzame ontwikkeling.

facebook

Agenda

03.06.18 Opendeurdag
24.05.18 Inhuldiging stembuilding
06.05.18 Open werverdag
05.05.18 Opleiding Ventilatie
26.03.18 Opleiding vloer- en plafondverwarming
22.03.18 Opleiding intelligente datacaptatie
    via PLC (Siemens)
12.02.18 Start eindwerken
studenten Thomas More
18.12.17 Opleiding warmtepompen
   (Viessmann)
16.11.17 Jaga convectoren
10.10.17 Werfvergadering
28.09.17 Infosessie Stabicad
30.05.17 Workshop: Houtskeletbouw
02.05.17 Werfvergadering STEMbuilding
21.04.17 Overleg Studenten over bouwtekeningen CV.
21.04.17 Overleg met E-company
29.03.17 Overleg met MBS
28.03.17 Bedrijfsbezoek JAGA
27.03.17 Workshop: PV-installatie
27.03.17 Workshop: Bouw systeemstelling
20.03.17 Workshop: Verwarmen/koelen met warmtepompen - basisopleiding
13.03.17 Overleg Futech
17.02.17 Startvergadering Studenten Thomas More
16.02.17 Workshop: Dialux EVO
14.02.17 Workshop: Funderingsmetselwerk
14.02.17 Start Studenten Thomas More
03.02.17 Stuurgroepvergadering
17.01.17 Werfvergadering STEM-building
17.01.17 Expertenoverleg verwarming/koeling
09.01.17 Overleg Website + PR
19.12.16 Overleg project IVT-STEM Building
15.12.16 Basisopleiding Dialux EVO
13.12.16 Overleg Website + PR
02.12.16 Overleg Stabiplan CAD-systemen
01.12.16 Bijeenkomst didactische werkgroep
01.12.16 Overleg met ALHO-3D building
25.11.16 Overleg lichtberekening met FeiloSylvania
22.11.16 Werfvergadering STEM-building
22.11.16 Briefing elektrische installatie aan leerlingen 6ET
10.11.16 Bijeenkomst didactische werkgroep
25.10.16 Expertenoverleg verwarming/koeling
25.10.16 Bijeenkomst didactische werkgroep
24.10.16 Overleg LED-verlichting en sensoren
11.10.16 Start metselwerken
06.10.16 Seminarie

Ligging

Provinciaal Instituut Lommel

Duinenstraat 1
3920 Lommel
E: provil@limburg.be
T: +32.11.79.93.30
F: +32.11.79.93.79

Met steun van

Constructiv

 

LOOA logo grijswaarden